DLBR Energi Invest
Kontakt os
Totalrådgivning om energiprojekter i Danmark og udlandet
 
Få projektet under lup inden du skriver under
Vurdering af investeringsprospekter
Rådgivning ved anlæg af energiprojekter
Unikt ekspertnetværk

Kontakt DLBR
Energi Invest:

Steen Luk
Koordinator / Projektleder
Skejby, Århus
Tlf.: 8740 5517
Mobil.: 4068 3772
stl@seges.dk
 

 

Vindmøllerådgivning / Vindmølleprojektering

Vidste du, at DLBR Energi Invest yder Totalrådgivning om investeringer i energiprojekter, så som:

 


 

Vindmølleprojekter i Danmark - Totalrådgivning

Vindmølleprojektering på eget jord
Ønsker du at kende mulighederne for etablering af et vindmølleprojekt på din ejendom eller er du blevet kontaktet af et projektfirma, der ønsker en aftale for udvikling af et vindmølleprojekt på din ejendom, så tilbyder DLBR Energi Invest uafhængig og professionel rådgivning under hele forløbet.

Rådgivning & assistance ved vindmølleprojekt på egen jord

 • Vurdering af lokale muligheder for vindmøller
 • Beregning af vindpotentiale, herunder energi-, støj- og skyggekastberegning
 • Ansøgning og dokumentation for opstilling af vindmøller
 • Myndighedsbehandling, forhandling med kommune 
 • Rammeplan, infrastruktur og forhandling med underleverandører
 • Projektering og projektstyring fra A - Z 

Rådgivning & assistance ved samarbejde med projektfirma
Få en grundig gennemgang af projektet og mulighederne, før du forpligter dig

 • Gennemgang / vurdering af samarbejdsaftaledokumenter
 • Gennemgang af vindmølle leje- og brugsaftaler for jorden
 • Gennemgang og kontrol af energiberegninger
 • Gennemgang og kontrol af anlægs- & driftsbudget
 • Løbende assistance i projektforløbet 

Unikt ekspertnetværk
DLBR Energi Invest er en del af Dansk Landbrugsrådgivning - din garanti for uvildig rådgivning fra eksperter om teknik, driftsøkonomi, skat og jura.

For yderligere information, kontakt: Rådgivning fra DLBR Energi Invest


Investering i solcelleprojekter i udlandet
- udenlandske energiprojekter * sol

Få en grundig gennemgang af projektet før du forpligter dig
Ønsker du ”egne” erfarne øjne på projektet, inden du skriver under, så tilbyder DLBR Energi Invest uafhængig og professionel rådgivning - under hele forløbet.

Rådgivning & assistance før, under og efter investring

 • Markedsscreening og projektvurdering
 • Gennemgang og kontrol af energiberegninger
 • Gennemgang og kontrol af anlægs- & driftsbudget
 • Deltagelse i møder, hvor sælger præsenterer projektet
 • Second opinion om projektet
 • Juridisk gennemgang af projektets aftalegrundlag, herunder også koblinger til international ret
 • Skattemæssig og/eller juridisk gennemgang af selskabskonstruktion
 • Gennemgang af individuelle skattemæssige konsekvenser ved investeringen
 • Assistance under forhandling om finansiering
 • Skattemæssig assistance ved udarbejdelse af regnskab
 • Bistand til egen revisors indarbejdelse af investeringen 

Unikt ekspertnetværk
DLBR Energi Invest er en del af Dansk Landbrugsrådgivning - din garanti for uvildig rådgivning fra eksperter om teknik, driftsøkonomi, skat og jura.

 For yderligere information, kontakt: Rådgivning fra DLBR Energi Invest

 


Energi investeringsprojekter i udlandet
- udenlandske energiprojekter * vind

Få projektet under lup inden du skriver under
Investering i udenlandske energiprojekter, herunder sol og vind, kræver omtanke. DLBR Energi Invest tilbyder uvildig og professionel rådgivning
- under hele forløbet..

Vurdering af investeringsprojekter

 • Markedsscreening og projektvurdering
 • Uvildig vurdering af økonomiske, tekniske og juridiske forhold
 • Kontrol af energiberegninger og projektbudget

Rådgivning & assistance igennem projektforløbet

 • Juridisk gennemgang af ejerskabsdokumenter
 • Gennemgang og kontrol af anlægs- & driftsbudget
 • Rådgivning og skattemæssig optimering ved investeringen
 • Sparring om investeringsstrategi og finansiering
 • Løbende assistance i forhandlingsforløbet

Kørende investeringsprojekter til salg

 • Prissætning af et kørende vindmølleprojekt eller del heraf

Unikt ekspertnetværk
DLBR Energi Invest er en del af Dansk Landbrugsrådgivning - din garanti for uvildig rådgivning fra eksperter om teknik, driftsøkonomi, skat og jura.

 For yderligere information, kontakt: Rådgivning fra DLBR Energi Invest

Video: DLBR Energi Invest
 
 
DLBR Sekretariatet - Agro Food Park 15 - 8200 Aarhus N - Email:   - Cookiepolitik