Vindmøller - en vedvarende opsparing 

Alternativet er, at man sælger sin sjæl for 30 år til et eksisterende projektfirma, der efterfølgende skummer fløden.

Det er dog ikke uden problemer selv at køre et sådan projekt, det kræver tid, penge og den rettes bistand. Men tror man på ideen, bør potentialet undersøges og man kan på forholdsvis kort tid vide, om visionen har potentiale nok til at fortsætte.

Både screening af muligheder og den efterfølgende projektering kan klares internt i landbruget, idet DLBR Energi Invest udfører hele paletten for den danske landmand.

For at opnå den optimale lokale accept (naboer og det lokale opland), er det vigtigt at vindmøllerne opfattes som en del af lokalområdet, både i kommende ejerskab og i de udviklingsmuligheder, der medfølger et vindmølleprojekt. De landmænd, der lægger jord til et kommende projekt, indgår ofte i en mindre  initiativgruppe, der med DLBR Energi Invest som tovholder/ koordinator og projektleder styrer projektet frem mod et nøgleklart vindmølleprojekt (turn-key). DLBR Energi Invest fungerer som projektleder i samtlige processer.

Processen undervejs er ikke enkel, den kræver både samarbejde, processtyring og vedholdenhed, også selv om man ikke formår at sætte sig ind i alle detaljerne undervejs. I projekteringen sker der en løbende afrapportering til initiativgruppen og der uddelegeres forskellige arbejdsopgaver undervejs, der løses af en eller flere af de tilknyttede initiativgruppe medlemmer.

Når man i mål, er der på baggrund af forskellen på projektets kostpris og markedspris plads til forskellige lokale tiltag, såfremt initiativgruppen ønsker dette. Det kan f.eks. være en form for almen nyttig fond, der får overført kvartårlige beløb, der kan bruges til et på forhånd defineret formål. Udover et frivilligt bidrag til lokale formål modtager kommunen et engangsbeløb i form af grøn ordning, der giver DKK 88.000 pr. MW installeret effekt. Det vil for en 3 MW maskine betyde ca. DKK 260.000, der kan benyttes til grønne formål i lokalområdet og kommunen i øvrigt. Et projekt indeholder typisk 3 vindmøller, hvilket giver et lokalt bidrag på DKK 780.000.

Der er desuden mulighed for at koble andre initiativer i kølvandet på et vindmølleprojekt, alt i alt ideer, der giver næring til den lokale udvikling.

Har din landmand lyst til at høre om mulighederne for en lokal grøn investering med optimal opsparing, så er du eller landmanden velkommen til at henvende sig til  Steen Luk, Projektleder, Århus.

Publiceringsdato: 31-01-2011
DLBR Sekretariatet - Agro Food Park 15 - 8200 Aarhus N - Email:   - Cookiepolitik
Forside Udskriv Tip en ven