Fremtidens økonomiløsninger

DLBR P/S står bag en række økonomiløsninger, der bruges af mere end 9.000 danske virksomheder inden for både landbrug og andre brancher.

Flagskibet er økonomistyringsprogrammet InterCount, der kan varetage alle brugerens opgaver lige fra bilags- og datamodtagelse over registrering og bogføring af data til arkivering af alle former for virksomhedsrelevante bilag og regnskabsmaterialer.
 
InterCount er markedets mest automatiserede økonomiprogram og bruger bl.a. AI til at sammenstille og analysere økonomiske realtidsdata, så kunderne får et optimalt grundlag for at træffe fremtidige beslutninger om virksomheden.
 
Salget af InterCount varetages bl.a. af de 16 rådgivningsvirksomheder, der ejer DLBR P/S.
 
Centralt for DLBR P/S er også regnskabsprogrammet Ø90, der er optimeret til at varetage udarbejdelse af periodeopgørelser og endelige regnskaber. Programmet anvendes til regnskaber for alle typer landbrugsvirksomheder og andre virksomheder.
 
Udover InterCount og Ø90 varetager DLBR P/S udviklingen og driften af økonomiprogrammer Dashboard og eOverblik. Selskabet varetager desuden en række øvrige opgaver, som hidtil blev varetaget i DLBR-samarbejdet.

InterCount

Vil du vide mere om InterCount?