Alle kræfter samlet i ét selskab

DLBR P/S er etableret i 2024 af 16 danske rådgivningsvirksomheder, der i fællesskab ejer selskabet. Målet er at samle kræfterne og tage fælles ansvar for at udvikle, udbyde og understøtte bl.a. økonomiløsningerne InterCount og Ø90 med tilhørende rådgivning.

Det fællesejede selskab giver leverandører og partnere én indgangsdør, og samtidig gødes jorden for at træffe hurtigere beslutninger til gavn for både ejere og kunder.
 
Udover at drive digitale løsninger er tanken, at selskabet kan være med til at positionere og styrke den nuværende landbrugsrådgivning i Danmark til i fælles front at forpligte sig på andre tiltag, der giver fordele for kunder og aktionærer.
 
Det kan fx være ved at optimere, udvikle og organisere det eksisterende samarbejde blandt rådgivningsvirksomhederne – oplagt inden for klima- og bæredygtighedsområdet.
 
På længere sigt er håbet, at DLBR P/S kan understøtte den generelle innovation inden for landbrugserhvervet.

Kontakt os